انتخاب با چشمان باز
خواستگارهایتان را با هم مقایسه نکنید

خواستگارهایتان را با هم مقایسه نکنید

تا زمانی که تا حد مناسبی با رابطه قبلی تان کنار نیامده اید، وارد مقوله ازدواج نشوید. و در صورتی که فردی به تازگی به خواستگاری تان آمده مناسب است می توانید مقداری زمان از ایشان بگیرید تا در این مدت به جمع بندی دست پیدا
پیش نیاز های ازدواج
اهداف اصلی ازدواج که باید جدی گرفت

اهداف اصلی ازدواج که باید جدی گرفت

ازدواج کردن مثل هر کار بزرگ و مهم دیگری، نیاز به آماده شدن دارد. اگر نتوانید از ابتدا خود را برای یک انتخاب مهم آماده کنید و توانایی پذیرفتن مسئولیت ها را نداشته باشید، هیچ وقت ازدواج موفقی را تجربه نخواهید کرد. به یاد
من مانده ام تنهای، تنها
با بیشتر شدن مشکلات پیش روی جوانان در امر ازدواج از جمله رکود اقتصادی که از عوارض بسیار مهم آن بیکاری است بیشتر پسران جوان با ترسی مواجه شده اند که باعث گریز آننها از ازدواج شده است آنها نگران تامین معاش و مخارج خانواده هستد، البته مشکلات فرهنگی و اجتماع
عضویت در خبرنامه
  • وبگردی